Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-08 Stoppdatum 2003-09-08
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 22122
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: