Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-11 Stoppdatum 2005-09-11
Mängd (ton): 40,52 Kostnad totalt: 21962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: