Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-13 Stoppdatum 2008-10-13
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 21810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: