Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-09 Stoppdatum 2009-09-09
Mängd (ton): 29,58 Kostnad totalt: 39315
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: