Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gållsjön, 670072 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-02 Stoppdatum 2002-11-22
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: