Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058027, 06VAT058027 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-11 Stoppdatum 2009-11-11
Mängd (ton): 5,84 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: