Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB004, 265 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-07 Stoppdatum 2010-10-07
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3806
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: