Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-27 Stoppdatum 1998-08-27
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 3493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: