Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-28 Stoppdatum 1999-08-28
Mängd (ton): 4,95 Kostnad totalt: 3328
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: