Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-16 Stoppdatum 2000-09-16
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 3379
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: