Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-13 Stoppdatum 2001-09-13
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 3683
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: