Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-10 Stoppdatum 2002-11-11
Mängd (ton): 4,85 Kostnad totalt: 3667
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: