Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-19 Stoppdatum 2004-09-19
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 3629
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: