Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-10 Stoppdatum 2008-12-10
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 4177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: