Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-13 Stoppdatum 2010-11-13
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 4570
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: