Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-09-15 Stoppdatum 1987-09-15
Mängd (ton): 309,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: