Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-18 Stoppdatum 2001-08-18
Mängd (ton): 110,00 Kostnad totalt: 49220
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: