Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-24 Stoppdatum 2003-08-24
Mängd (ton): 110,00 Kostnad totalt: 58300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: