Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-13 Stoppdatum 2005-09-13
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt: 43360
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: