Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-24 Stoppdatum 2007-10-24
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt: 51336
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: