Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-12 Stoppdatum 2009-09-13
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt: 106314
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: