Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KULETJÄRN, 278 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-31 Stoppdatum 2009-10-31
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3423
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: