Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄNKATJÄRN, 279 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: