Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄNKATJÄRN, 279 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-13 Stoppdatum 2003-11-13
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 6343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: