Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄNKATJÄRN, 279 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-07 Stoppdatum 2004-09-07
Mängd (ton): 7,73 Kostnad totalt: 5975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: