Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKVB014, 289 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-05 Stoppdatum 2009-10-05
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5208
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: