Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-05 Stoppdatum 1998-10-05
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 2562
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: