Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-03-15 Stoppdatum 1987-03-15
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: