Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-03-06 Stoppdatum 1990-03-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: