Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-06 Stoppdatum 1994-10-06
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 2285
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: