Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-02 Stoppdatum 2002-11-23
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: