Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-10-25 Stoppdatum 1995-10-25
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 2023
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: