Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-21 Stoppdatum 1996-09-21
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 2037
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: