Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-28 Stoppdatum 1997-08-28
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 2073
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: