Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-14 Stoppdatum 2000-08-14
Mängd (ton): 5,12 Kostnad totalt: 2260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: