Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-11 Stoppdatum 2001-09-11
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 2495
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: