Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-06 Stoppdatum 2003-09-06
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 2771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: