Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-10 Stoppdatum 2006-10-10
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 2919
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: