Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-23 Stoppdatum 2007-10-23
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 3282
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: