Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-08 Stoppdatum 1999-09-08
Mängd (ton): 6,92 Kostnad totalt: 3093
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: