Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-09 Stoppdatum 2001-09-09
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 3493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: