Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-07 Stoppdatum 2003-09-07
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 5525
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: