Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-10 Stoppdatum 2005-09-10
Mängd (ton): 9,96 Kostnad totalt: 5398
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: