Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-07 Stoppdatum 2006-10-07
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 5659
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: