Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-12 Stoppdatum 2008-10-12
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 7263
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: