Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-26 Stoppdatum 1997-08-26
Mängd (ton): 161,49 Kostnad totalt: 67503
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: