Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-05 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 160,42 Kostnad totalt: 71695
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: