Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-10 Stoppdatum 2000-08-11
Mängd (ton): 160,00 Kostnad totalt: 72320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: