Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-22 Stoppdatum 2001-09-23
Mängd (ton): 159,99 Kostnad totalt: 79835
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: