Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-10 Stoppdatum 2002-09-11
Mängd (ton): 160,13 Kostnad totalt: 80915
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: